UWAGA!!!
Uczniowie z terenu Częstochowy zainteresowani uzyskaniem stypendium szkolnego proszeni są o pilne zgłoszenie się do pedagoga szkolnego . termin składania wniosków upływa 14 września 2015 .
Uczniowie klas czwartych technikum zainteresowani uzyskaniem dopłaty do zakupu podręczników proszeni są o pilne zgłoszenie się do pedagoga szkolnego termin upływa 17 września 2015.