Informacja dla przystępujących do poprawkowego egzaminu maturalnego w maju 2016 r.

Drodzy absolwenci!

W związku z obowiązkiem wniesienia opłaty za poprawkowy egzamin maturalny w maju 2016 r., informujemy, że instrukcja dotycząca sposobu wnoszenia opłat, numer konta OKE i zaświadczenie o wniesieniu opłaty, przesyłane przez zdającego do OKE jest dostępna na stornie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: www.oke.jaworzno.pl  oraz poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły.


Pobierz załączniki.

1. Informacja o opłatach

2. Informacja o wniesieniu opłaty