Kreatywność RE:ymonta została doceniona
W dniach 13-17 marca br. w Hali Sportowej na Zawodziu odbędą się Częstochowskie Targi Szkolne \"Zawodowiec 2017\", na których częstochowskie technika i zasadnicze szkoły zawodowe zaprezentują swoją ofertę gimnazjalistom. Każda szkoła wystawi się z firmami, z którymi współpracuje, zapowiada się impreza z dużym rozmachem. Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM w Częstochowie zaproponował zorganizowanie wśród uczniów RE:ymonta konkursu na plakat promujący Targi. Jak oryginalnie zareklamować 
imprezę promującą szkolnictwo zawodowe ? Znając Waszą kreatywność jesteśmy spokojni o genialne projekty ;) Plakat, który wygra, zostanie wydrukowany, wywieszony we wszystkich szkołach i uhonorowany nagrodą przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka podczas inauguracji Targów. Swoje prace w postaci plików przesyłajcie do 3 lutego na adres 6reymont@gmail.com 
Warunki techniczne pracy:
wykonanie w grafice rastrowej lub wektorowej,
format 100 x 70, 
rozdzielczość 300 dpi.
Pamiętajcie o zasadach prawa autorskiego. Zamieszczamy logo targów, które może Was zainspiruje ? Rozwińcie skrzydła i znowu nas zachwyćcie !