Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 22 sierpnia o godz. 9:00. Prosimy o przyjście co najmniej 30 minut wcześniej.