Jutro o godz. 16:30 w małej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły. Po spotkaniu odbędą się zebrania z wychowawcami klas pierwszych .