Rusza drugi nabór uczniów i nauczycieli do projektu  pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach możecie uczestniczyć w bardzo ciekawych kursach, zajęciach, warsztatach, stażach i wycieczkach.  Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 27 września 2017 roku do 11 października 2017 roku. Zapoznajcie się z załącznikami. Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, ze strony internetowej szkoły lub ze strony internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim  pod adresem www.fe.czestochowa.pl . Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie przy sekretariacie . Z wypełnionymi dokumentami należy zgłaszać się do p. Marioli Pydzik  szkolnego koordynatora projektu.