Pan Wiesław Wójcik - Prezes Zarządu firmy Corpo to dobry duch polskiego szkolnictwa przemysłu mody. Z jego inicjatywy powstało Forum Odbudowy Szkolnictwa Odzieżowego, które w ramach środków unijnych zorganizowało i przeprowadziło potężne szkolenie nauczycieli odzieżownictwa z całej Polski. 12 grudnia 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala FOSO, która była podsumowaniem projektu. Galę uświetniła prezentowana przez nasze modelki kalendarzowa kolekcja przygotowana przez nas z wyrobów Wigolenu i Foliarexu.


Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie

Gala w Warszawie