Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący: Arkadiusz Biliński

Zastępca: Beata Sobas

Sekretarz: Patryk Ciura
........................................................................................................................................................

Regulamin Samorządu