Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący: Piotr Graczyk

Zastępca: Natalia Stefańska

Sekretarz: Aleksandra Mstowska
........................................................................................................................................................

Regulamin Samorządu