Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO język polski

PZO języki obce

PZO matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, biologia, informatyka

PZO historia

PZO przedmioty ekonomiczne

PZO przedmioty odzieżowe

PZO religia

PZO wos

PZO wychowanie fizyczne


PZO edukacja dla bezpieczeństwa

PZO język zawodowy