czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
czytaj więcej...
W Szkole Przemysłu Mody i Reklamy proponujemy naukę w zawodach związanych z przemysłem mody i reklamy!


W technikum możesz rozwinąć swoje zainteresowania projektowaniem, filmem lub modelingiem na dodatkowych zajęciach z wzornictwa, realizacji filmu i programu TV lub prezentacji mody. Sam wybierasz jeden rodzaj zajęć, które będziesz realizować w pierwszej klasie.


Proponujemy różne formy zajęć z w – f – w RE:ymoncie możesz ćwiczyć to, co lubisz!


Proponujemy: RTM, (czyli: Rytm, Taniec, Muzyka), tenis stołowy, piłkę siatkową, piłkę nożną.

We wszystkich klasach technikum uczniowie uczą się języka angielskiego jako wiodącego, jako drugi język obcy mają do wyboru francuski lub niemiecki. Grupy językowe dobierane są pod względem poziomu zaawansowania, po przeprowadzaniu testu kompetencyjnego na początku roku szkolnego.

W klasach ZSZ jest jeden język - niemiecki.

Klasy technikum przemysłu mody i usług fryzjerskich odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Klasy technikum organizacji reklamy i cyfrowych procesów graficznych nie mają zajęć praktycznych w tygodniowym planie zajęć. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej mogą realizować zajęcia praktyczne: u pracodawców (zakłady fryzjerskie) albo w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Badania lekarskie dla uczniów technikum przeprowadzane są w szkole, są konieczne do rekrutacji. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców wykonują badania we własnym zakresie.