W tym zawodzie nauczysz się wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, sanki, zabawki itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia także jakość wykonywanych prac. Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, plastyka, technika, geografia.