Można być artystą w bardzo wielu dziedzinach , my proponujemy klasę gdzie środkiem artystycznego przekazu jest fryzura.
Wśród wielu zawodów ten cieszy się niezmiennie ogromną popularnością. Jeśli oczami wyobraźni widzisz mały zakład fryzjerski, a w środku siebie z nożyczkami i grzebieniem, na fotelach tłum kobiet , których życie odmieni się dzięki nowej fryzurze to przyjdź do nas, a my pomożemy Ci zrealizować marzenia.
Oczywiście są pewne warunki , żeby zostać mistrzem nożyczek. Fryzjer powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo - ruchową, wrażliwy zmysł dotyku i zdolności manualne. Cenne są spostrzegawczość i dobre rozróżnianie barw. Ważna dla fryzjera jest umiejętność nawiązywania kontaktu i postępowanie z klientami. Jeśli posiadasz takie cechy ten zawód jest dla Ciebie. Zawodu możesz nauczyć się w naszej szkole, równolegle odbywając praktyczną naukę w zakładzie fryzjerskim lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. Informacje na temat zajęć praktycznych w zakładach prywatnych możesz uzyskać w Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Kościuszki. Nauka w Zasadniczej Szkole zawodowej trwa 3 lata, a w Technikum 4 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Po ukończeniu szkoły przystępujesz do egzaminu zawodowego. Zdany egzamin w Zasadniczej Szkole Zawodowej pozwoli Ci na uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie – fryzjer, a w Technikum - tytułu technika usług fryzjerskich
Po ukończeniu technikum możesz prowadzić własny salon lub pracować u kogoś! Zdobyta matura otworzy również Ci drzwi wyższej uczelni .

Przedmioty przeliczane na punkty: język polski, plastyka, technika, geografia
· organizuje i nadzoruje procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych;
· obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji tych wyrobów;
opracowuje dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów włókienniczych.
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym jest zawodem szerokoprofilowym.

Operator obsługuje maszyny i urządzenia do wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych przygotowany jest wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- obsługiwania maszyn przędzalniczych,
- tkackich i dziewiarskich,
- wykończalniczych,
- dokonywania konserwacji,
- regulacji oraz prostych napraw.