Samorząd szkolny

Skład samorządu szkolnego 2019-2021

Przewodniczący
Sandra Kolompar

Wiceprzewodniczący
Emilia Mielczarek

Sekretarz
Weronika Dymarczyk

Zastępca sekretarza
Zuzanna Gebicz