Dokumenty

Rodo

Statut Technikum

Statut Szkoły Branżowej

Statut Zespołu Szkół Mody i Reklamy

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Instrukcja pomiaru temperatury

Zgoda na pomiar temperatury

Regulamin COVID

10 Reguł E-RE:ymonta

Biblioteka – procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad

Pielęgniarka Szkolna – Procedura postępowania

Pomoce dydaktyczne uczniów

Procedura Bezpiecznego Przetwarzania Danych

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zakładowy Fundusz Socjalny

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem