Ważne informacje

Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia w systemie naboru elektronicznego (oceny, punkty z egzaminu oraz inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie), które zweryfikuje punkt naboru.

Kandydaci, którzy złożyli wnioski elektronicznie, proszeni są o składanie pozostałych dokumentów (świadectw, wyników egzaminu oraz innych określonych w regulaminie rekrutacji) w teczce papierowej z wydrukowaną stroną tytułową pobraną z zakładki wzór teczki.