Ważne informacje

Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia w systemie naboru elektronicznego (oceny, punkty z egzaminu oraz inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie), które zweryfikuje punkt naboru.

Kandydaci, którzy złożyli wnioski elektronicznie, proszeni są o składanie pozostałych dokumentów (świadectw, wyników egzaminu oraz innych określonych w regulaminie rekrutacji) w teczce papierowej z wydrukowaną stroną tytułową pobraną z zakładki wzór teczki.

Terminy badań lekarskich dla kandydatów do Reymonta:

11 lipca 2023r. WTOREK kierunki: technik przemysłu mody i technik stylista – od godz.9.00

12 lipca 2023r. ŚRODA kierunki: technik reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej – od godz.9.00

13 lipca 2023r. CZWARTEK kierunki: technik usług fryzjerskich i tapicer – od godz.9.00