Pomoc prawna

Członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych będą udzielać nieodpłatnie porad prawnych osobom pochodzenia ukraińskiego.

We współpracy z Wydziałem Edukacji wyznaczono dyżury w trzech placówkach oświatowych (zlokalizowanych w różnych częściach naszego miasta):

  • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Sienkiewicza  – Al. Najświętszej Maryi Panny 56,
  • Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego – ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18,
  • Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Władysława Orkana 95/109.


    W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16 do 18 obywatele Ukrainy będą w nich mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.