Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY I REKLAMY IM. W.S. RE:YMONTA

Adres
ul. Krakowska 80f
42-200 Częstochowa

e-mail szkoły: zsreymont@op.pl
e-mail kontaktowy do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców: sekretariat@reymont.czestochowa.pl
tel: +48 034 324 66 17
fax: +48 034 324 66 17

Konto bankowe Rady Rodziców PKO BP 37 1020 1664 0000 3802 0019 9315