Królowa Śniegu

Wspólna praca klas IIB i IIID zaowocowała plakatem do spektaklu „Królowa śniegu” Teatru Trema ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Częstochowie.
Sesja zdjęciowa na potrzeby tego przedsięwzięcia to dzieło uczniów z klasy IIB, autorką wybranego projektu plakatu jest Dominika Trzeszkowska z klasy IIID.