Dodatkowe klasy pierwsze w rekrutacji

Dyrekcja Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy informuje, że w rekrutacji uzupełniającej zostanie utworzona w ZSPMiR dodatkowa klasa pierwsza dla absolwentów gimnazjów w zawodach technik reklamy i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.