Ogłoszenie o naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2

Ogłoszenie o naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 3 września 2019 roku do 18 września 2019 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uwaga
Wyniki rekrutacji dostępne są:
– w sekretariacie szkoły
– u szkolnego koordynatora projektu – p. Mariola Pydzik
– w biurze projektu (Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju, Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel. 34 3707 324,  pok. 409B)

Szczegóły w załącznikach

ogloszenie_o_naborze

Regulamin_rekrutacja_nauczyciele

zal_1_formy wsparcia_nauczyciele

zal_2_katalog_kryteriow_nauczyciele

zal_4_formularz_zgloszeniowy_nauczyciele_

ZSR zal_7_oswiadczenie_uczestnik_projektu_nauczyciele

zal_8_rekomendacja_dyrekcji

zal_9_ankieta_motywacyjna_nauczyciele

zal_10_deklaracja_uczestnictwa_nauczyciele

zal_13_rezygnacja_nauczyciele

zal_14_rezygnacja_forma wsparcia_nauczyciele