”Drogowskaz dla młodych”

”Drogowskaz dla młodych”
 
Informujemy, że Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. ks. J. Popiełuszki 5, organizuje akcję „DROGOWSKAZ DLA MŁODYCH”. Akcja skierowana jest do uczniów, którzy w roku 2019 otrzymali prawo jazdy. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie młodym kierowcom niebezpiecznych i ryzykownych zachowań płynących z nieprzestrzegania zasad i przepisów w ruchu drogowym oraz krzewienie zasad postępowania podczas wypadku drogowego i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Pierwszy etap akcji odbędzie się w KM Policji w Częstochowie gdzie z młodymi kierowcami swoją wiedzą podzielą się policjanci, ratownicy oraz doświadczeni kierowcy rajdowi.
 
W drugim etapie kierowcy wytypowani ze szkół będą mogli sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć dodatkowe doświadczenie na płycie lotniska w Rudnikach pod okiem wyspecjalizowanej kadry kierowców.
 
Więcej informacji udziela p. Robert Młyńczak.