Zajęcia z fotografii

Fotografie i stylizacje wykonała klasa 2 B na zajęciach z p. Dłubakiem.