Zarządzanie Dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 161/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

z dnia 09-03-2020 r.

w sprawie ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się infekcji

 

 

W celu zminimalizowania ryzyka infekcji  i rozładowania kolejki do szatni zarządzam do odwołania sprowadzanie młodzieży do szatni przez nauczycieli prowadzących zajęcia:

  • z sal na parterze i I piętrze 7 minut przed dzwonkiem,
  • z sal na II piętrze 3 minuty przed dzwonkiem,
  • z sal na III piętrze równo z dzwonkiem.

 

Nauczycieli sprowadzających młodzież zobowiązuję  do dopilnowania sprawnego, bez zbędnej

zwłoki, odbioru okryć wierzchnich i opuszczania korytarza przy szatni.

 

Informuję, że w najbliższych dniach na każdej kondygnacji zostanie zamontowany dozownik z

środkiem dezynfekującym.

Napominam o stosowanie się do wszystkich wskazówek dotyczących odpowiedzialnego

postępowania poprzez dbanie o higienę, odporność organizmu, pozostawanie w domu w przypadku

pojawienia się objawów przeziębienia (infekcji), wizytę u lekarza.

Wychowawców zobowiązuję do powiadomienia rodziców o bieżącej sytuacji w szkole przyjętymi w

statucie sposobami komunikacji.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Dariusz Zając

zarządzenie infekcja