Przygotowanie zawodowe u pracodawcy

Przygotowanie zawodowe u pracodawcy

 

W  związku  z  zawieszeniem  zajęć  szkolnych  podajemy  informację  Ministerstwa   Edukacji  Narodowej   dotyczącą  uczniów  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia Nr 5:

„uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;”

 

Dyrektor  Szkoły

Dariusz  Zając