Harmonogram pracy biblioteki szkolnej

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej

wtorek 11.15 – 13.45
środa 09.00 – 11.00
czwartek 09.00 – 11.00