KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY
Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice,
Od 1 czerwca br. ruszamy z konsultacjami w szkole z poszczególnymi nauczycielami według opracowanego harmonogramu według następujących zasad:
1. Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe. O ich charakterze decyduje nauczyciel w zależności ile osób i z jakich klas się do niego zgłosi.
2. Konsultacje odbywają się w salach 22, 23, 24, w przypadku przedmiotów graficznych w sali 33, w przypadku przedmiotów informatycznych w sali 44, przedmioty ekonomiczne z kierunku reklamy w sali 38, wychowanie fizyczne w dużej sali gimnastycznej. Pozostałe pracownie oraz korytarze ze względów bezpieczeństwa są strefami zamkniętymi.
3. Aby uczeń niepełnoletni mógł wejść na konsultacje na teren szkoły musi przynieść podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie opublikowane w Aktualnościach na stronie szkoły. Jego treść może być wpisana i podpisana w indeksie ucznia. Żadne inne formy na osobnych kartkach, w sms-ach lub w dzienniku elektronicznym nie będą honorowane ponieważ osoba wpuszczająca do szkoły musi od razu i osobiście stwierdzić czy uczeń taki dokument posiada.
4. Chęć uczestnictwa w konsultacjach uczeń ma obowiązek zgłosić do nauczyciela przedmiotu w dzienniku elektronicznym bez zbędnej zwłoki co ułatwi ułożenie listy na konsultacje.
5. Nauczyciel może przyjąć na konsultację grupową maksymalnie 10 osób, na konsultacje indywidualne tyle osób na ile się zdecyduje biorąc uwagę aby jednorazowo na korytarzu I piętra nie przebywało więcej niż 20 osób.
6. Uczeń i nauczyciel podczas konsultacji mają obowiązek stosować się do zasad GIS, MEN i MZ podanych pod harmonogramem konsultacji.
7. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek objawów chorobowych należy je bezzwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, który wdroży przewidzianą na taką okoliczność procedurę.


Dyrektor szkoły
Dariusz Zając

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA WSZYSTKICH_

oświadczenie uczniowie niepelnoletni