Informacja dla interesantów sekretariatu

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW SEKRETARIATU

W związku ze stanem pandemii proszę uczniów oraz  ich rodziców o stosowanie się do niżej wymienionych punktów Procedury postępowania w ZSPMiR im . W. S. Reymonta w czasie pandemii COVID 19

(…)13.    Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

  1. Wszystkie sprawy urzędowe typu wydawanie zaświadczeń, legitymacji itp. będą załatwiane w kolejności otrzymywanych zgłoszeń przez dziennik elektroniczny na adres sekretariatu podany w tymże dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły w zakładce KONTAKT.
  2. Wszystkie maile skierowane na adressekretariatu muszą  precyzyjnie opisywać o jaką sprawę (typ dokumentu) chodzi. Sekretariat będzie potwierdzać odbiór maila.
  3. Po sporządzeniu dokumentu będzie wysyłany mail z prośbąo odbiór albo będzie on dostarczany bezpośrednio uczniowi w szkole podczas zajęć. Jeśli treść maila nie będzie wystarczająco jasna, adresat będzie otrzymywał maila o treści: „Proszę o doprecyzowanie”.
  4. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.(…)

Od 4 września br.  sekretariat wydaje zaświadczenia i inne dokumenty tylko drogą mailową. W celu sprawnej obsługi interesantów prosimy o przesyłanie e-maili z precyzyjnymi informacjami dotyczącymi sprawy, którą chcecie Państwo załatwić.

Adres sekretariatu : sekretariat@reymont.czestochowa.pl

Znajduje się on również w Dzienniku elektronicznym w Wiadomościach. Proszę otworzyć: NOWA WIADOMOŚĆ- DODAJ ADRESATA- PRACOWNIK- sekretariat@reymont.czestochowa.pl

 

Sekretariat szkoły