Obowiązek zakładania maseczek

Klasa II A/C przypomina o obowiązku zakładania maseczek