Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczam, że materiał filmowy prezentujący bójkę dwóch dziewcząt rozpowszechniany obecnie w sieci nie dotyczy naszej szkoły. Stwierdzam to z całą stanowczością na podstawie analizy materiału filmowego. W stosunku do osób, które będą rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na ten temat, szkalujące dobre imię naszej szkoły, zostaną podjęte stosowne działania prawne.

Częstochowa, 16-09-2020
Dyrektor szkoły
Dariusz Zając