Przedsięwzięcie edukacyjne ”Dęby katyńskie w Częstochowie”

Cele działania:

  • uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej;
  • pielęgnowanie pamięci bohaterów – ofiar zbrodni katyńskiej;
  • kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu;
  • zachęcania młodzieży do podejmowania trudu samodzielnego zdobywania wiedzy i dzielenie się nią;
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia

Organizatorzy:

Wydział Edukacji w UM Częstochowy

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Czas trwania:

grudzień 2020 – kwiecień 2021 r.