Prace drugiego zespołu zadaniowego

Ze względu na dużą popularność przedsięwzięcia edukacyjnego ”Dęby katyńskie w Częstochowie” powołaliśmy drugi zespół zadaniowy (zostało to ustalone z Organizatorem konkursu). W skład tego zespołu weszli: Marta Skęda, Wiktoria Huzar, Konrad Masiukiewicz i Alicja Hamara Zespół ten stworzył dwa plakaty graficzne oraz dwie animacje.

Animacja graficzna Konrada Masiukiewicza:

Plakat Wiktorii Huzar:

Plakat autorstwa Marty Skędy:

Animacja Alicji Hamary