Żywność

Zachęcamy do refleksji nad problemem głodu i marnotrawstwem żywności. My wyrzucamy jedzenie, a innym go brakuje. Drugi spot Caritas Laudato si` dotyczący ekologii integralnej „Żywność”.