Powietrze

Wdech, wydech. Oddychasz, ale …co wdychasz? Przedostatni odcinek filmu Caritas Laudato si` dotyczący ekologii integralnej: „Powietrze”.