Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest on obchodzony w rocznicę opublikowania informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych na rozkaz Stalina przez NKWD w 1940 roku.Wiosną 1940 roku NKWD zamordowało blisko 22 tysiące polskich oficerów, policjantów, lekarzy, artystów oraz profesorów wziętych do niewoli po wkroczeniu oddziałów ZSRR do Polski. Była to elita narodu polskiego. Jeńcy ginęli od strzałów w tył głowy. Ofiary zbrodni zostały pogrzebane w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Animacja Alicji Hamary z kl. II BD wykonana na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjnego ”Dęby katyńskie w Częstochowie”