KOMUNIKAT W SPRAWIE FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ

KOMUNIKAT W SPRAWIE FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.informuję, że od dnia 26 kwietnia 2021 r.:1. Zajęcia teoretyczne we wszystkich klasach Technikum Nr 7 i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 5 w dalszym ciągu realizowane są zdalnie.2. Wszystkie zajęcia praktyczne w klasach technikum i szkoły branżowej, które odbywają się w CKZiU zostają wznowione w formie stacjonarnej.3. Zajęcia w klasach II AC i III AC z przedmiotów: elementy charakteryzacji i wizażu oraz projektowanie biżuterii i dodatków modowych będą odbywać się stacjonarnie w szkole.4. Zajęcia praktyczne w klasach I, II, III szkoły branżowej, gdzie uczniowie są pracownikami młodocianymi w zawodzie stolarz będą się odbywać u pracodawcy, w zawodzie fryzjer w dalszym ciągu są wstrzymane do odwołania ze względu na zamknięcie salonów fryzjerskich. Zajęcia praktyczne w zawodzie tapicer, gdzie uczniowie nie są pracownikami młodocianymi i realizują zajęcia praktyczne w szkole, będą kontynuowane stacjonarnie w szkole.5. Warsztaty z zakresu wizażu i charakteryzacji realizowane w ramach projektu unijnego „Zawodowa współpraca 2”, które zostały wznowione w tym tygodniu, będą kontynuowane w szkole( poniedziałki i piątki).

Dyrektor szkoły

Dariusz Zając