Szkolne patio

Prezentujemy kolejną serię fotografii prac w szkolnym patio w ramach projektu „Zielona sala miejscem dla każdej istoty” realizowanego pod patronatem Caritas Laudato si` i przy finansowym wsparciu NFOŚiGW. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnowienia, upiększenia i wzbogacenia tego miejsca. Zespół projektowy