”Pasztety, do boju!” – wybrane pomyłki :)

WRESZCIE WAKACJE!!! I na poprawę nastroju propozycja , która dowodzi, że nauczyciel też człowiek i czasem się nieźle up…upapi….upop…. pomyli! A zatem wybrane potknięcia z „Pasztetów do boju!” w wykonaniu „Reymontowego grona” 😉 #reyczest #pasztetydoboju #szkolazpasja #nauczycielezpasja #poztywnaenergia