Zebranie z rodzicami klas pierwszych

Zebrania z rodzicami klas pierwszych odbędą się 24 sierpnia br. w szkole, w sali lustrzanej.

Godz. 16.00 – technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, technik reklamy.

Godz. 17.00 – technik grafiki i poligrafii cyfrowej, fryzjer, stolarz, tapicer.

W związku z sytuacją pandemiczną zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Zapraszamy