Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2021 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 netto.W związku z powyższym osoby spełniające kryterium dochodowe proszę o niezwłoczne pobranie wniosków u pedagoga szkolnego lub ze strony MOPS i dostarczenie ich do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2021 r.