Mała retencja – więcej wody dla przyrody

W dniu 21 września br. uczniowie klas 3B i 3BD uczestniczyli w warsztatach terenowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody „Mała retencja – więcej wody dla przyrody” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podążaliśmy szlakiem zbiorników wodnych: Zrębice staw Kaczok –Siedlec źródło Zygmunta i źródło Elżbiety (źródła rzeki Wiercicy), Złoty Potok: staw Czarny, stawy hodowlane Pstrągarnia, staw Amerykan, staw Irydion. Po wyprawie pod kierunkiem przewodniczki Pani Urszuli Gospodarek zagadnienie małej retencji mamy ogarnięte