Obowiązek zmiany obuwia

Zgodnie z §32 pkt 1 ppkt 12 Statutu szkoły zarządzam obowiązek chodzenia na terenie szkoły w bezpiecznym obuwiu zmiennym.

Dyrektor szkoły

Dariusz Zając