Coffee Fashion

15 grudnia, podczas spotkania ,,Coffee Fashion”, będącego podsumowaniem konkursu Prezydenta Miasta Częstochowy „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe”gościliśmy przedstawicieli władz naszego miasta, organizatorów konkursu, dyrektorów częstochowskich szkół technicznych i zawodowych oraz współpracujących ze szkołami pracodawców, którzy są laureatami konkursu. Nagrody powędrowały też do naszych uczniów! Czyli do laureatek i laureatów ogólnopolskiego konkursu plastyczno-cyfrowego pod hasłem „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” O wspaniałą oprawę muzyczną imprezy zadbały uczennice Anna Noremberg i Anita Stępień, z towarzyszeniem p. Arkadiusza Kluby.