Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z dumą i najszczerszą radością pragniemy przekazać, że dwie uczennice naszej szkoły: Erica Savko ( kl 3 AC) i Klaudia Adamczyk ( 2D) otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane za wysokie wyniki w nauce.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył uzdolnionym uczennicom Dariusz  Zając Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu  Mody i  Reklamy im.W.S.Reymonta. Życzymy Wam, aby osiąganie sukcesu było na miarę Waszych możliwości, tego co realne i co jest Waszym marzeniem, ale nie za wszelką cenę.

Gratulacje i wyrazy uznania!