Pomoc dla Ukrainy

Nauczyciele, pracownicy szkoły, uczennice, uczniowie, rodzice, 
od czwartku trwa wojna ukraińsko-rosyjska. Mamy do czynienia z aktem barbarzyństwa ze strony władz Rosji w stosunku do Ukrainy, ginie ludność cywilna,  rówieśnicy naszej młodzieży i ich bliscy. Jestem pewien, że w tej sytuacji wiecie co należy zrobić: być solidarnym z narodem ukraińskim, pomóc mu i wesprzeć Wasze koleżanki i kolegów z Ukrainy, którzy uczą się w naszej szkole.
Począwszy od dzisiaj będziemy Was informować o inicjatywach pomocowych na rzecz Ukrainy. Pierwszą z nich jest list Ryszarda Stefaniaka Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Rafała Piotrowskiego Naczelnika Wydziału Edukacji.
Organizacją zbiórki artykułów, o których mowa w liście zajmą się wychowawcy.

Dyrektor szkoły 
Dariusz Zając