Firma Rotex

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022, uczennice klasy 3 AP wzięły udział w pilotażowym projekcie „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Organizatorem stażu był Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, a staż odbył się w firmie „Rotex” w Kłobucku.Opiekunem stażu z ramienia szkoły była mgr Agnieszka Makieła. #REYCZEST