Zebrania z rodzicami

Przypominamy że 29 sierpnia o godz. 16:00 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie rodziców/opiekunów nowo przyjętych uczniów klas pierwszych.

29 серпня о 17:00 у спортзалі відбудуться батьківські збори/опікунів новоприйнятих учнів підготовчого класу молоді з України.

29 sierpnia o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie rodziców/opiekunów nowo przyjętych uczniów klasy przygotowawczej młodzieży z Ukrainy.