Komunikat Dyrektora Szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Uczniowie klas trzecich technikum i ich rodzice
Informację o zmianach w organizacji praktyk zawodowych przekazuję dopiero teraz bo wczoraj ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które określa warunki organizacji i formy przebiegu praktyk zawodowych .
Aby dobrze zorganizować Wasze praktyki przesuwam okres ich trwania na miesiąc czerwiec br., co będzie zawarte w moim zarządzeniu, które ukaże się na początku maja. Z tego względu zobowiązuję uczniów klas trzecich technikum do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych zgodnie z planem lekcji w formie zdalnej, które rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są przedłużone do 24 maja br.
Obecnie prowadzę rozmowy z pracodawcami na temat organizacji praktyk zawodowych. O miejscu i formie ich odbywania poinformuję Was w najbliższym czasie.

Dyrektor szkoły
Dariusz Zając