ZARZĄDZENIE NR 166/2020

ZARZĄDZENIE NR 166/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

z dnia 29-04-2020 r.

w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły

związanego z trwającym stanem pandemii

 

Na podstawie

 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

zarządzam

przedłużenie okresu nauczania w formie zdalnej do 24 maja br.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020r.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Dariusz Zając