Zarządzenie nr 167/2020

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 167/2020 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z trwającym stanem pandemii

zarzadzenie 167