Informacja dla rodziców uczniów otrzymujących stypendium szkolne

Informacja dla rodziców uczniów otrzymujących stypendium szkolne
1. Do dnia 22 maja b.r. należy złożyć do MOPS-u przy ul. POW 2 oświadczenie o sytuacji materialnej ( Oświadczenie I-VI_2020). Poprawnie wypełnione oświadczenie należy wrzucić do skrzynki wystawionej przed siedziba MOPS lub przesłać pocztą
2. W dniu 4 czerwca b.r. w godz. 10 – 12 będą przyjmowane przez pedagoga szkolnego rachunki za dokonane zakupy w ramach stypendium szkolnego